Nevvar Salih İşgören Sk. Goker Apt No:1/1 K.4 D.8 (Sevinç pastanesi karşısı, Kültür Eczanesi üstü) ALSANCAK / İZMİR
0530 944 25 88
0232 422 12 42
0232 422 12 62

Ulusal Makaleler 1. Bozdağ AD, Sayım N: Stapler hemoroidektominin yaşam kalitesine etkisinin SF-36 ölçeği ile değerlendirilmesi. Ulusal Cerrahi Dergisi, 29: 203-204, 2013
 1. Bozdağ AD: Videoanoskop yardımlı Stapler ile Hemoroidopeksi. Türkiye Klinikleri J Gen Surg-Special Topics. 5: 78-85, 2012
 2. Bozdağ AD: Stapler ile Hemoroidopeksi. Türkiye Klinikleri J Gen Surg-Special Topics. 5: 73-77, 2012
 3. Yaman İ, Kara C, Karabuğa T, Sözütek A, Tansuğ T, Bozdağ AD, Nazlı O. Nontravmatik Kolon Perforasyonlu Hastaların Klinik Değerlendirilmesi ve Tedavi Sonuçları. Kolon Rektum Hast Derg 20:11-18, 2010
 4. Sözütek A, Karabuğa T, Bozdağ AD, Derici H: Karaciğerde kitleyi taklit eden asemptomatik gossipiboma. Ulusal Cerrahi Dergisi 26: 225-8, 2010
 5. Kara C, Sözütek A, Derici H, Bozdağ AD: Mezenterik fibromatozisin nadir bir komplikasyonu: Transvers kolon perforasyonu. Turkiye Klinikleri J Gastroenterohepatol 17:48-50, 2010
 6. Sözütek A, Karabuğa T, Derici H, Bozdağ AD: Nadir bir akut karın nedeni: Koledok perforasyonu. Akademik Gastroenteroloji Dergisi 9: 32-33, 2010
 7. Bozdağ AD: Tansuğ T, Derici H, Kara C, Sözütek A, Karabuğa T, Nazlı O: Basit ve ekonomik bir laparoskopik eğitim kutusu. Ulusal Cerrahi Dergisi, 25: 82-83, 2009
 8. Yaman İ, İşgüder AS, Coşkun M, Bölükbaşı H, Nazlı O, Bozdağ AD, Tansuğ T: Kolostomi kapatılması minör bir cerrahi girişim midir? İzmir Atatürk Eğitim Hast. Tıp Dergisi 45:93-98, 2007
 9. Ünalp HR, Kamer E, Derici H, Atahan K, Bozdağ AD, Tarcan E, Önal MA: Kolorektal kanser perforasyonları: Postoperatif erken dönem sonuçları ve etkileyen faktörler. Ulusal Cerrahi Dergisi, 23:106-111, 2007
 10. Derici H, Tansuğ T, Nazlı O, Bozdağ AD, Koç O, Varer M, Yiğit S: Nonpalpabl meme lezyonlarının stereotaktik işaretlenmesi ve cerrahi eksizyon. Meme Sağlığı Dergisi, 1: 10-13, 2007
 11. Bozdağ AD: Buluş ve patent. Endoskopik-Laparoskopik ve Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi, 14: 155-161, 2007
 12. Kara C, Sözütek A, Bozdağ AD, Derici H, Nazlı O, Tansuğ T: Çekum volvulusunda gangrensiz perforasyon: Olgu sunumu. Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi 17:215-217, 2007
 13. Bozdağ AD, Nazlı O, Tansuğ T, Derici H, Kara C, Sözütek A: Videoanoskop kullanılarak stapler ile hemoroidopeksi: Dünyada ilk. Endoskopik-Laparoskopik ve Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi, 14: 7-15, 2007
 14. Derici H, Bozdağ AD, Tansuğ T, Nazlı O: Nadir bir mediastinal ve servikal amfizem sebebi: Endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi sırasında duodenum perforasyonu. Ulusal Cerrahi Dergisi, 22: 112-115, 2007
 15. Yaman İ, Derici H, Nazlı O, Tansuğ T, İşgüder AS, Bozdağ AD: Saint’s triad and jejunal diverticula: Report of a case. İzmir Atatürk Eğitim Hast. Tıp Dergisi, 44:105-107, 2006
 16. Bozdağ AD: Bilimsel toplantılar için faklı bir sunum tekniği: Video-poster. Endoskopik-Laparoskopik ve Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi, 13: 162-166, 2006
 17. Derici H, Koç O, Reyhan E, Nazlı O, Bozdağ AD, Tansuğ T: Akut pankreatitte erken cerrahi tedavi. Türk HPB Dergisi, 2:52-57, 2006
 18. Derici H, Koç O, Tansuğ T, Bozdağ AD, Nazlı O: Pankreas travmalarında cerrahi tedavi. Türk HPB Dergisi, 2: 32-37, 2006
 19. Derici H, Bozdağ AD, Nazlı O, Tansuğ T, Atlı M, Yaman İ, İşgüder AS: Duodenum adenokarsinomunda cerrahi tedavi. Türk HPB Dergisi, 1: 41-45, 2005
 20. Kara C, Derici H, Bozdağ AD, Tansuğ T, Nazlı O: Karın duvarında endometriozis: Üç olgunun sunumu. Ulusal Cerrahi Dergisi, 21:201-203, 2005
 21. Derici H, Nazlı O, Bozdağ AD, Tansuğ T: Tıkanma ve perforasyon oluşturmuş kolorektal kanserlerde acil cerrahi. İzmir Atatürk Eğitim Hast. Tıp Dergisi, 42:219-223, 2004
 22. Derici H, Peker Y, Atlı M, Bozdağ AD, Tatar F, Şener G, Yavaş S. Cerrahi kliniğinde görülen hastane enfeksiyonları. İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi, 41:183-187, 2003
 23. Atlı M, Derici H, Bozdağ AD, Nazlı O, Önal MA: Penetran abdominal travmalarda negatif laparotomi. İzmir Atatürk Eğitim Hast. Tıp Dergisi, 41:203-208, 2003
 24. Bozdağ AD, Çevikel MH, Demirkıran AE, Erpek H, Boylu Ş, Özgün H: Benign tiroid cerrahisinde postoperatif komplikasyonları etkileyen risk faktörleri. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 3: 25-29, 2002
 25. Bozdağ AD, Nazlı O, Derici H, Tansuğ T, Deniz V, Payzın B: Travma dışı  splenektomiler. İzmir Atatürk Eğitim Hast. Tıp Dergisi, 40: 71-74, 2002
 26. Demirkıran AE, Özgün H, Özbaş S, Bozdağ AD, Akdilli A: A rare complication after thyroidectomy: Esophageal perforation. Ulusal Travma Dergisi, 8 :250-252, 2002
 27. Özbaş S, Çevikel H, Çulhacı N, Erpek H, Özgün H, Bozdağ AD: İnvaziv duktal meme kanseri olgularımızda anjiogenezisin değerlendirilmesi ve diğer prognoz belirteçleri ile karşılaştırılması. Ankara Cerrahi Dergisi, 4:168-173, 2002
 28. Nazlı O, Bozdağ AD, Peker Y, Derici H, Kaymak E, Gürkök Ç: Kolorektal karaciğer metastazlarının tedavisinde kemoembolizasyon sonuçlarımız. Cerrahi Onkoloji Dergisi, 2: 17-20, 2001
 29. Bozdağ AD, Nazlı O, Peker Y, Derici H, Kaymak E, Çoban K: Kolorektal karaciğer metastazlarının tedavisinde intraarteriyel kemoterapi sonuçlarımız. Cerrahi Onkoloji Dergisi, 2: 13-16, 2001
 30. Demirkıran AE, Özgün H, Bozdağ AD, Erpek H, Çevikel H, Boylu Ş: Kolon cerrahisinde total kolektominin yeri. Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi. 11: 112-115, 2001
 31. Özbaş S, Bozdağ AD, Kozacı D: Tiroidektomi operasyonu hazırlığı yapılan hastalarda tiroid fonksiyon testlerinin fiyat-yararlılık analizi. Ulusal Cerrahi Dergisi. 17: 362-366, 2001
 32. Özgün H, Bozdağ AD, Ünal AE, Özbaş S, Demirkıran AE, Çevikel MH, Gürel M: Laparoskopik kolesistektomiden sonra postkolesistektomi sorunları azaldı mı? Endoskopik-Laparoskopik ve Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi. 8: 83-86, 2001
 33. Bozdağ AD, Peker Y, Kumkumoğlu Y, Derici H, Nazlı O, Gürkök Ç: Travmatik karın içi büyük damar yaralanmaları. Ulusal Travma Dergisi 7:40-43, 2001
 34. Bozdağ AD, Boylu Ş : Cerrahide profilaktik antibiyotik kullanımı ; güncel durum. Çağdaş Cerrahi Dergisi. 16 : 41-47, 2001
 35. Derici H, Bozdağ AD, Peker Y, Nazlı O, Tansuğ T, Gürkök Ç: Dalak travmalarında splenorafi. Cerrahi Tıp Bülteni 1:121-25, 2000
 36. Bozdağ AD, Derici H, Peker Y, Nazlı O, Tansuğ T, Gürkök Ç: Karaciğer kist hidatiklerinde cerrahi tedavi. Insizyon Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi, 3: 1-4, 2000
 37. Peker Y, Bozdağ AD, Derici H, Nazlı O, Gürkök Ç: Abdominal cerrahi sonrası erken dönem relaparotomiler. Cerrahi Tıp Arşivi, 5: 1-3, 2000
 38. Peker Y, Bozdağ AD, Derici H, Sönmez A, Nazlı O, Tansuğ T:  167 Olguluk Laparoskopik kolesistektomi deneyimimiz. Endoskopik, Laparoskopik ve Minimal Invaziv Cerrahi Dergisi, 6: 214-217, 1999
 39. Peker Y, Özer M, Tansuğ T, Nazlı O, Bozdağ AD, Derici H: Kolon perforasyonları: 148 olgunun değerlendirilmesi. Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi, 9: 48-50, 1999
 40. Bozdağ AD, Nazlı O, Tansuğ T, Şen SH, Peker Y, Kaymak E: Insizyonel Herniler. Cerrahi Tıp Arşivi, 3: 104-109, 1998
 41. Taçyıldız İ, Aban N, Boylu Ş, Bozdağ AD, Keleş C: Safra kesesi kanseri. Ulusal Cerrahi Dergisi. 12: 217-223, 1996
 42. Boylu Ş, Nergiz Y, Baç B, Bozdağ AD, Taçyıldız İ: Kısa süreli yüksek ve küçük doz kortikosteroid uygulamasının ince barsak anastomozlarına etkisi. Dicle Tıp Dergisi. 21: 53-8, 1994
 43. Boylu Ş, Baç B, Nergiz Y, Bozdağ AD, Taçyıldız İ, Ketani A: İntraperitoneal uygulanan “polyester mesh” (Mersilen) ve “polypropilene mesh” (Prolen)’lerin adhezyon yönünden karşılaştırılması. Dicle Tıp Dergisi. 21: 25-31, 1994Sizi Biz Arayalım